Diagnostikovali mi štvrté štádium rakoviny prsníka

Učím sa s ním žiť

Štádiá rakoviny prsníka 1,2

0. štádium

Nádor v prsníku je neinvazívny, možno zachytíte výraz „in situ“, ktorý znamená „na mieste“. Hovorí o tom, že rakovinové bunky sa nachádzajú len vo výstelke mliečnej žľazy alebo mliekovodov, nerozširujú sa do priľahlého zdravého tkaniva ani do lymfatických uzlín a  nie sú prítomné metastázy.

Včasné štádiá

1. štádium

Nádor je síce invazívny, ale malý (má priemer menší ako 2 cm). Väčšinou nie sú postihnuté žiadne lymfatické uzliny a ak predsa, tak sú prítomné mikrometastázy v uzlinách v podpazuší, ktoré sú najbližšie k postihnutému prsníku. Takéto postihnutie uzlín je možné zistiť iba pod mikroskopom. Rakovina je zatiaľ bez mestastáz.

2. štádium

Nádor je invazívny a má priemer 2-5 cm, ale môže byť aj väčší. Začína sa šíriť do lymfatických uzlín v podpazuší na strane rakoviny prsníka. Tieto uzliny sú pri vyšetrení pohmatom pohyblivé.

3. štádium

Nádor meria viac ako 5 cm v priemere a rakovina sa môže priamo šíriť do hrudnej steny, kože, alebo vnútorných prsných lymfatických uzlín. Lymfatické uzliny v podpazuší môžu byť pri pohmate nepohyblivé.

Pokročilé štádium

4. štádium

Nádor sa šíri z prsníka do lymfatických uzlín (v podpazuší, nad kľúčnou kosťou, do vnútorných prsných uzlín) alebo do iných orgánov, kde vytvára metastázy. Niektoré pacientky bývajú diagnostikované priamo v tomto štádiu (5 – 10 % pacientov), iné doň postúpia z nižších štádií.

Metastatické štádium

1/ NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Breast Cancer. Version 2.2016
2/ American Cancer Society. Detailed Guide: Breast cancer. American Cancer Society, 2013. Accessed February 2016 at http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003090-pdf.pdf

Na Slovensku nás nie je málo

Rakovina prsníka je najčastejší zhubný nádor u žien.

Na Slovensku je približne 28 000 žien s rakovinou prsníka.1

30 % žien liečených vo včasnom štádiu rakoviny prsníka sa v priebehu času
dostane do metastatického štádia.2

Podiel mladých žien vo veku 25-39 rokov diagnostikovaných
v metastatickom štádiu sa zvyšuje.5*

Od roku 1976 do roku 2009 sa takmer zdvojnásobil.5*

* Údaje pochádzajú z US National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) database
1 Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.: Vybrané epidemiologické aspekty karcinómu prsníka. Bratislava, Pharm-In 2016.
2 O’Shaughnessy I. Extending survival with chemotherapy in metastatic breast cancer. The Oncologist 2005;10:20-29.
3 Allemani C, et al. Breast cancer survival in the US and Europe: a CONCORD high-resolution study. Int J Cancer 2013;132:1170-1181.
4 Sokullu, F. et al. Lobular breast carcinoma with metastasis to the lower eyelid and rectus inferior muscle. Eur J Plast Surg (2012) 35: 321.
5 Johnson RH et al. Incidence of Breast Cancer With Distant Involvement Among Women in the United States, 1976 to 2009. JAMA2013;309(8):800-805.

Metastatické štádium rakoviny prsníka

Metastatické štádium rakoviny prsníka je v súčasnosti považované za nevyliečiteľné ochorenie a jeho príčina, rovnako ako pri iných typoch karcinómov, je zatiaľ neznáma.
Toto ochorenie sa síce nedá vyliečiť, dá sa však liečiť. Čo to znamená? S pomocou vhodnej liečby je možné v štvrtom štádiu ochorenia dosiahnuť kontrolu nad ochorením – zabrániť rastu nádoru a oddialiť zhoršenie ochorenia. Zároveň je možné dosiahnuť zmiernenie príznakov či udržanie prijateľnej kvality života. Pri zhoršení ochorenia v metastatickom štádiu lekár volí ďalšie možnosti liečby.

Čo sú metastázy

Metastáza je dcérske ložisko zhubného nádoru, ktoré odolalo liečbe, oddelilo sa od svojho materského nádoru a pokračuje v raste na inom mieste v organizme. Dcérske ložisko bude obsahovať rovnaký druh rakovinových buniek ako materské ložisko. Aj keď sa teda vyskytnú metastázy na pľúcach či pečeni, stále ide o rakovinu prsníka a nie o rakovinu pľúc či pečene.

Metastázy sa šíria po tele prostredníctvom lymfatického systému a krvného obehu. Sú nevyspytateľné – môžu sa objaviť niekoľko mesiacov, ale aj niekoľko rokov po objavení materského karcinómu. Zriedkavo môžu byť dokonca diagnostikované skôr, ako materský karcinóm.

Keď mestastázy rastú, znemožňujú normálne fungovanie hosťovského orgánu (pľúc, pečene, atď.). Ak sa napríklad nachádzajú v pečeni, tento orgán postupne stráca schopnosť čistiť telo. Ak ide o pľúca, tie zasa nedokážu vykonávať výmenu kyslíku v krvi. Práve metastázy a ich vplyv na vitálne funkcie tela majú tie najhoršie dôsledky pre pacienta.

Ako ich odhaliť

Pri rakovine prsníka sa rakovinové bunky môžu naviazať na akékoľvek tkanivá v tele – často sa nachádzajú v kostiach, ale môžu sa vyskytnúť aj na koži, v lymfatických uzlinách, pľúcach, v pečeni, alebo v mozgu.

Približne 30 percent pacientok, ktoré majú pôvodne diagnostikovaný včasný karcinóm prsníka, neskôr zrecidivuje do metastatického štádia. Základným nástrojom na odhalenie metastáz sú pravidelné kontroly stavu pacientky, ktorá má, alebo prekonala rakovinu prsníka vo včasnom štádiu.

Veľa žien v ranom štádiu ochorenia nemá žiadne príznaky. Metastázy (alebo aj samotnú rakovinu) v takom prípade môže odhaliť objavenie hrčky v prsníku. Môžu sa tiež objaviť zdanlivo nesúvisiace prejavy, ako napríklad bolesti chrbta, neopodstatnený kašeľ či silné bolesti hlavy. Na prítomnosť rakoviny môžu poukázať aj zmeny na lymfatických uzlinách, zväčšená pečeň, alebo sťažené dýchanie. Na potvrdenie alebo vyvrátenie podozrenia na rakovinu prsníka sa používa niekoľko metód:

 • vyšetrenie hmatom: skúma prsník, aj lymfatické uzliny v podpazuší; doktor počas neho zisťuje, či sa niekde nenachádzajú hrčky alebo podozrivé zmeny  na koži
 • mamograf: ide o vyšetrenie prsníkov s pomocou röntgenového prístroja a dokáže odhaliť ochorenie aj vtedy, keď ešte neexistujú žiadne iné fyzické príznaky
 • ultrazvuk: využíva zvukové vlny na vytvorenie obrazu tkaniva, z tohto obrazu vie lekár rozlíšiť štruktúry, ktoré môžu signalizovať prítomnosť karcinómu alebo nezhubného nádoru
 • MRI (magnetická rezonancia): je ďalšou technikou pri zisťovaní diagnózy, môže ale slúžiť na potvrdenie výsledkov mamografie alebo ultrazvuku
 • biopsia (punkcia): ak má lekár po vyšetrení s pomocou mamografie či ultrazvuku podozrenie na karcinóm, odoberie vzorku tkaniva. V laboratóriu definitívne potvrdia, či ide o rakovinu a ak áno, o aký typ.
Zobraziť metódy

Typy metastatických karcinómov

Výber správnej liečby a jej účinnosť pri metastatickom karcinóme prsníka závisí od toho, o aký typ rakoviny ide. Typ karcinómu sa zisťuje pri tzv. BIOPSII, čiže odbere kúska nádorového tkaniva. Následne sa toto nádorové tkanivo hodnotí viacerými spôsobmi:

1. Grading

je systém hodnotenia závažnosti/agresivity všetkých nádorov na stupnici od I do IV. Pri histologickom vyšetrení nádoru sa stanovuje, do akej miery sa nádor podobá pôvodnému tkanivu. Pri stupni 1 je nádor najlepšie diferencovaný, t.j. podobný pôvodnému tkanivu, z ktorého vznikol, zatiaľ čo pri stupni 4 sa na pôvodné tkanivo takmer vôbec nepodobá, hovoríme, že je dediferencovaný.

2. Prítomnosť hormonálnych receptorov (HR) a HER2 receptora,

ktoré majú vplyv na liečbu, šírenie a rýchlosť rastu nádoru. Existujú dva druhy HR – estrogénový receptor (ER) a progesterónový receptor (PR). Receptor je v podstate cieľom na povrchu nádorovej bunky, ktorý sprostredkuje účinok hormónov. Keď majú bunky nádoru prítomné HR, hovoríme, že ide o nádor závislý od hormónov, teda HR pozitívny nádor. Pri tomto type nádoru je potrebné hladinu hormónov znížiť, alebo zablokovať receptor, na čo sa používa hormonálna liečba. Ak majú bunky nádoru na svojom povrchu prítomné HER2 receptory, hovoríme, že ide o HER2 pozitívny nádor, v liečbe ktorého sa uplatňuje jeho blokáda. Tieto receptory sú prítomné približne u pätiny žien.


Podľa prítomnosti spomínaných receptorov sa dá metastatický karcinóm prsníka rozdeliť do štyroch skupín:

HR+, HER2+

HER2+ rakovina prsníka znamená prítomnosť receptoru v bunkách nádoru, ktorý podporuje rast rakovinových buniek. Prítomnosť hormonálnych receptorov (HR+) hovorí, že rakovina môže byť liečená hormonálnou terapiou, ktorá blokuje tvorbu hormónov, alebo ich prístup k rakovinovým bunkám. HER2+ rakovina zvykne slabšie reagovať na hormonálnu liečbu, čo môže byť zapríčinené väčšou agresivitou tohto typu rakoviny. Liečba cielená na HER2 ale dokáže byť efektívna. Podiel tohto typu rakoviny v čase diagnózy je 10,2 percenta.1,2

Zobraziť viac

HR+, HER2-

Ide o najčastejší typ rakoviny prsníka, s výskytom takmer 70 percent1 zo všetkých prípadov. HR+ rakovina je zvyčajne najskôr liečená hormónovou terapiou, ktorá pomáha zastaviť rast nádoru. Táto liečba zabraňuje rakovinovým bunkám v prístupe k estrogénu, ktorý potrebujú pre svoj rast. HR+ rakoviny zvyknú rásť pomalšie ako tie, kde receptory absentujú, niekedy sa ale vracajú aj veľa rokov po ukončení liečby.2

Zobraziť viac

HR-, HER2+

Táto kombinácia sa vyskytuje iba v 7-8 percentách1 diagnostikovaných prípadov. HR- rakoviny prsníka nereagujú na hormonálnu terapiu a HER2+ nádory zvyknú byť agresívnejšie. Táto kombinácia si preto vyžaduje viacero druhov liečby, vrátane chemoterapie a cielenej liečby.2

Zobraziť viac

HR-, HER2-

Rakovina prsníka sa nazýva “triple negatívna”, a týka sa asi 13 percent1 zo všetkých ochorení rakovinou prsníka.Častejšie sa vyskytuje u mladších žien, Afroameričaniek a žien s mutáciou BRCA1 génu.3 Triple negatívne tumory môžu byť agresívne a majú zlú prognózu v porovnaní s ostatnými formami choroby. Pri liečbe sa používa najmä chemoterapia. Stále prebieha výskum, ktorý by ukázal nový spôsob, ako využiť aj cielenú terapiu.2

Zobraziť viac

"Základným nástrojom na odhalenie metastáz sú pravidelné kontroly stavu pacientky, ktorá má, alebo prekonala rakovinu prsníka vo včasnom štádiu."

- MUDr. Miroslava Malejčíková

1/ Onitilo A, et al. Breast Cancer Subtypes Based on ER/PR and Her2 Expression: Comparison of Clinicopathologic Features and Survival. Clinical Medicine & Research 2009;7:4-13.
2/ http://inovacie.aifp.sk/inovacia/rakovina-prsnika-prevencia-nove-lieky-predlzuju-zivoty/
3/ Komen, G. S. Facts for life. Triple negative breast cancer. Available at: http://ww5.komen.org/uploadedFiles/_Komen/Content/About_Breast_Cancer/Tools_and_Resources/Fact_Sheets_and_Breast_Self_Awareness_Cards/Triple%20Negative%20Breast%20Cancer.pdf

Liečba karcinómu prsníka

Vďaka novým možnostiam liečby sa za posledné roky zlepšila dĺžka prežívania pacientok, najmä však kvalita ich života. Okrem štandardných typov liečby, medzi ktoré sa zaraďuje chirurgická liečba, radiačná terapia, chemoterapia či hormonálna terapia, je teraz k dispozícii aj cielená biologická terapia.

Rôzne typy karcinómov si vyžadujú rôzne typy liečebných postupov. Rovnako záleží na ich poradí, intenzite, či kombinácií. To, aký typ liečby je pre vás najvhodnejší a kedy je najlepšie tú ktorú terapiu nasadiť, vie najlepšie posúdiť váš ošetrujúci lekár. Dôverujte mu, určite má najnovšie informácie z prvej ruky.

Ak vám to zdravotný stav dovoľuje, pokúste sa aj počas liečby udržiavať v kondícii. Cvičte jogu, prechádzajte sa. Budete sa cítiť lepšie, a môže sa vám zlepšiť aj nálada, čo prospieva psychickému rozpoloženiu človeka.

Chirurgická liečba

Ako to funguje

Chirurgická liečba je najstarším spôsobom boja proti rakovine prsníka a väčšina žien s týmto ochorením sa jej nevyhne. Rozsah operácie záleží od štádia choroby, klinického a patologického nálezu a jej najčastejším cieľom je odstránenie nádoru. Pred samotným chirurgickým zásahom vám môžu nasadiť chemoterapiu alebo hormonálnu liečbu, čím sa lekár snaží o zmenšenie nádoru, ktorý potom môže ľahšie chirurgicky odstrániť.

Chirurgovia stále znižujú nutný rozsah operačných zákrokov a preferujú čoraz častejšie najmä operácie zachovávajúce prsník (odstraňuje sa iba nádor a časť okolitého tkaniva). Žena môže následne podstúpiť aj onkoplastickú (rekonštrukčnú) operáciu prsníka.

Mastektómia (odstránenie celého prsníkového tkaniva, v niektorých prípadoch aj s prsným svalom) nastupuje iba v nevyhnutných prípadoch. Podľa odhadov klesol počet mastektómií v porovnaní so sedemdesiatymi rokmi 20. storočia až o 90 %.1 Ak potrebujete rekonštrukciu prsníku, máte nárok na plné hradenie zákroku od poisťovne.

V raných štádiách ochorenia si veľa žien môže vybrať medzi operáciou zachovávajúcou prsník (OZP) a mastektómiou. Hlavnou výhodou OZP je, že žena si zachováva väčšinu prsníka. Nevýhodou na druhej strane je potreba radiačnej terapie po OZP v trvaní 5 – 6 týždňov, ale rádioterapii sa nemusí vyhnúť ani žena po mastektómii.

Čo vám môže pomôcť

1. Informácie. Pred absolvovaním chirurgickej liečby vám určite pomôže získať podrobné informácie o tom, čo vás čaká. Opýtajte sa lekára na to o aký zákrok ide, koľko to bude trvať a na čo sa máte pripraviť bezprostredne, ale aj neskôr po operácii.

2. Pomoc psychológa. Ak vás čaká mastektómia, budete sa pravdepodobne musieť vyrovnať s narušenou integritou tela. Je možné, že vás budú trápiť pocity straty ženskosti či depresie. Ak máte pocit, že vám negatívne pocity prerastajú cez hlavu, neváhajte vyhľadať pomoc. Pomôcť môžu pacientske organizácie, ktoré vám poskytnú aj kontakt na skúsených odborníkov.

3. Riešenia do budúcnosti. Zistite si už pred operáciou, aké riešenie bude po operácii vhodné pre vás. Dôležité je si uvedomiť, že rekonštrukcia prsníka prichádza väčšinou do úvahy až po ukončení liečby. Dočasným riešením môže byť epitéza – vankúšik naplnený silikónom, ktorý sa zasúva do podprsenky.

4. Pozor na sloniu ruku. Približne 40 percent žien po operácii prsníka postihuje lymfedém. Ide o opuch, ktorý vzniká kvôli tomu, že lymfa nemá kvôli odstráneným lymfatickým uzlinám kam odtekať. Dôsledkom je výrazný opuch ruky (slonia ruka). Lymfedém treba liečiť, preto ak pocítite podozrivú bolesť, napätie či tlak v ruke, upozornite na to svojho lekára.

Radiačná terapia

Ako to funguje

Cieľom ožarovania je zničenie rakovinových buniek a často nastupuje po operáciách zachovávajúcich prsník, aby sa znížilo riziko opätovného návratu ochorenia. V niektorých prípadoch sú ožarované aj pacientky po mastektómii alebo tie, ktorým sa choroba rozšírila do ďalších častí tela.

Najčastejším spôsobom je externé ožarovanie a rozsah a konkrétne miesta na ožarovanie sa určia podľa druhu operácie a prípadného postihnutia lymfatických uzlín. Externá radiačná terapia je podobná röntgenu, ale žiarenie je silnejšie. Samotná procedúra je bezbolestná a trvá niekoľko minút. Hlavnými krátkodobými vedľajšími príznakmi sú opuchnutie, zmeny kože v ožarovanej oblasti a únava.

Alternatívou k externému ožarovaniu je vnútorné, tzv. brachyterapia. Rádioaktívne „zrnká“ sa umiestnia prostredníctvom špeciálneho zariadenia do prsníkového tkaniva tam, kde sa vyskytuje rakovina. Interné ožarovanie sa môže používať ako doplnok k externému, alebo samostatne.

Čo vám môže pomôcť

1. Oddych. Jedným z najčastejších nežiaducich účinkov rádioterapie je slabosť a únava. Nestresujte sa tým, že nevládzete, vaše telo podstupuje náročnú liečbu. Únava pretrváva aj po ukončení liečby, doprajte si preto čas a nesnažte sa nič urýchľovať.

2. Starostlivosť o pokožku. Pokožka býva v oblasti ožarovania citlivá, začervenaná a popraskaná. Namiesto kúpania sa preto radšej sprchujte, kožu ošetrujte neparfémovanými kozmetickými prípravkami a noste pohodlné oblečenie, ktoré pokožku nedráždi.

Chemoterapia

Ako to funguje

Chemoterapia, ktorá oslabuje a zabíja rakovinové bunky, je najúčinnejšia v kombinácii dvoch, prípadne viacerých liekov. Tento spôsob liečby sa využíva pri skorých štádiách invazívnej rakoviny prsníka na zmenšenie nádoru pred operáciou, alebo na odstránenie chorých buniek, ktoré mohli v tele ostať po vykonanej operácii. V prípade rozvinutého štádia ochorenia slúži chemoterapia na poškodenie a zničenie čo najväčšieho množstva rakovinových buniek.

Chemoterapia sa podáva rôznymi spôsobmi podľa typu nádoru a lieku. Môže sa podávať injekciou do žily , ale aj prehltnutím tabletky. Dĺžku terapie a spôsob jej podávania určuje ošetrujúci lekár. Samotná liečba nebolí, nepríjemné sú najmä vedľajšie príznaky liečby.

Chemoterapeutické lieky pôsobia nielen proti rakovinovým bunkám, ale aj proti zdravým, rýchlo sa množiacim bunkám. To spôsobuje niekoľko vedľajších účinkov, medzi ktoré patrí strata vlasov, zvracanie, znížená chuť do jedla a pod. Na zmiernenie týchto nepríjemných vedľajších účinkov je už dostupných niekoľko liekov. Sila a rozsah vedľajších príznakov je veľmi individuálna, ak sa pacient cíti dobre, môže dokonca aj pokračovať v práci.

Čo vám môže pomôcť

1. Pite viac, jedzte často a menej. Mali by ste piť viac ako obvykle, najmä, ak zvraciate. Vaše telo bude bez tekutín ešte oslabenejšie. Tekutiny tiež pomáhajú z tela vyplavovať škodlivé látky. Jedzte v malých množstvách viackrát za deň a vyhnite sa štipľavým, ťažkým a aromatickým jedlám. Snažte sa vždy niečo malé zjesť pred podaním liečby. V žiadnom prípade nehladujte. Podvyživený pacient s toxicitou bojuje oveľa horšie a v konečnom dôsledku si uškodí ešte viac.

2. Oddychujte. Ak vládzete, choďte na prechádzku, ak vás však pochytí únava, nesnažte sa ju prekonávať a oddýchnite si. Vyhýbajte sa stresujúcim faktorom a nehanbite sa rodinu či priateľov požiadať o pomoc, ak ju potrebujete. Snažte sa venovať aktivitám, ktoré vás bavia.

3. Ostrihajte sa. Ak vás lekár varuje, že pri vašom type liečby hrozí vypadávanie vlasov, dajte si vlasy ostrihať na krátko ešte predtým, ako vám vypadajú. Pripravte svoje okolie vopred a vyberte si kvalitnú parochňu. Parochne z pravých vlasov vyzerajú prirodzenejšie, no ich úprava je náročnejšia, ako pri syntetických.

4. Dodržujte zásady hygieny. Chemoterapia spôsobuje pokles počtu červených a bielych krviniek. Pri poklese bielych krviniek vám hrozí zvýšené riziko infekcie. Umývajte si preto ruky dôkladne s mydlom, nedotýkajte sa rukami tváre a úst, vyhýbajte sa kontaktu s chorými a pri práci v záhrade alebo so zvieratami používajte rukavice. Hoľte sa holiacim strojčekom, nie žiletkou.

Hormonálna terapia

Ako to funguje

Táto liečba sa používa po operačných zákrokoch na zníženie rizika návratu rakoviny, no môže sa nasadiť aj prípade pokročilého nádoru. Hormóny (estrogén alebo progesterón) podporujú rast tých typov rakovinových buniek, ktoré majú hormonálne receptory (sú ER alebo PR pozitívne). Väčšina typov hormonálnych liekov pre rakovinu prsníka buď znižuje hladiny hormónov alebo zablokuje hormonálne receptory v rakovinových bunkách.

Pokiaľ u ženy ešte naplno pracujú vaječníky, čiže ešte neprebehla menopauza, môže lekár navrhnúť ich znefunkčnenie chirurgickým odstránením alebo ožiarením , čo je spôsob, pri ktorom sa už funkcia vaječníkov prinavrátiť nedá. Môže ale použiť aj chemické látky, ktoré utlmia činnosť vaječníkov prechodne. Vaječníky sú cieľom preto, lebo samotný hormón (palivo pre karcinóm) produkujú. Lekár vám jednoducho povedané v niektorých prípadoch navodí skoršiu menopauzu.

S vývojom tohto typu liekov sa začalo v druhej polovici 20. storočia, a najskôr boli vedľajším produktom výskumu antikoncepcie a podpory plodnosti, kde hrajú hormóny dôležitú úlohu. Prvé klinické štúdie prebiehali v sedemdesiatych rokoch a ukázali presvedčivý efekt na liečbu pokročilej rakoviny prsníka, až sa z hormonálnej liečby časom stal zlatý štandard. O desaťročie neskôr sa ukázal v kombinácii s chemoterapiou aj účinok pri skorých štádiách rakoviny prsníka. Najčastejšie vedľajšie účinky sú únava a nevoľnosť, návaly tepla a zmeny nálady. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj vážnejšie komplikácie.

Čo vám môže pomôcť

1. Prevencia rednutia kostí. Niektoré druhy hormonálnej liečby znižujú hladinu estrogénu v tele a ženy sú tak vystavené vyššiemu riziku rednutia kostnej hmoty. Predísť mu môžete pohybom, ktorý by mal byť prispôsobený vašim možnostiam a zdravou stravou bohatou okrem iného na vitamín D.

2. Pracujte s návalmi horúčavy. Pri hormonálnej nerovnováhe mnohé ženy postihnú návaly horúčavy, ktoré vedia poriadne znepríjemniť život. Noste voľné a ľahké šaty z čistej bavlny, radšej oblečenie vrstvite, aby ste sa v prípade potreby mohli vyzliecť. Vyhýbajte sa dráždivým jedlám (štipľavé) a nápojom (káva, čaj, alkohol). Majte vždy po ruke vejár alebo vreckový ventilátor. Neprekurujte miestnosti, v ktorých sa zdržujete.

3. Nebojujte so sexom. Hormonálna liečba môže spôsobiť zmeny vo vašom sexuálnom živote. Skúste vydržať, možno potrebujete len čas a podporu partnera. Ak nemáte chuť na pohlavný styk, je to v poriadku. Ak je tento problém pre vás kľúčovým, požiadajte o radu ošetrujúceho lekára alebo odborníka.

Cielená liečba

Ako to funguje

Nasadenie cielenej liečby záleží od typu rakoviny prsníka, toho ako sa už stihla rakovina u pacientky rozšíriť a predchádzajúcej liečby. Využíva procesy v bunkách a dokáže pôsobiť rôznymi cestami:

 • zabraňuje rastu a deleniu rakovinových buniek,
 • podporuje imunitný systém k útokom na rakovinové bunky.

Existujú lieky, ktoré sú dostupné aj u nás. Zároveň sa v súčasnosti testujú a po splnení kritérií postupne uvádzajú na trh nové liečivá.

Cielenú liečbu prijímajú pacienti intravenózne (do žily), podkožne, alebo v tabletkovej forme. O spôsobe a frekvencii liečby rozhoduje lekár na základe vášho zdravotného stavu. Táto liečba môže tlmiť imunitný systém pacienta, je preto veľmi dôležité, aby sa pacienti vyhýbali riziku infekcie. Veľmi často sa táto liečba kombinuje aj s inými typmi liečby, napríklad hormonálnou, čím sa zlepšuje účinok cielenej liečby.

Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú bolesti hlavy, nechutenstvo, teplota, poprípade alergické reakcie vo forme opuchu, vyrážky, alebo sčervenania pokožky. Tieto príznaky by však mali byť krátkodobé. Ak pretrvávajú, určite informujte svojho ošetrujúceho lekára.

Čo vám môže pomôcť

1. Oddychujte. Cielená liečba môže vaše telo oslabiť. Potrebujete preto dostatok oddychu. Ak cítite únavu, nesnažte sa ju prekonať, jednoducho si ľahnite.

2. Vitamíny. Váš imunitný systém môže byť dočasne „vypnutý“, je preto dôležité, aby ste sa vyhýbali miestam, na ktorých sa môžete nakaziť bežnými chorobami. Skonzultujte s lekárom výber vhodných vitamínov, ktoré by vám mohli pomôcť zostať zdravými.

3. Podpora imunity. S liečbou rakoviny ide ruka v ruke aj pokles obranyschopnosti organizmu. Preto ju treba opäť nakopnúť. Zvoľte kvalitnú a vyváženú stravu s obsahom všetkých potrebných vitamínov a minerálov. Rovnako siahnite aj po prírodných antioxidantoch, napríklad zelenom čaji a zdrojoch vitamínu C. Vždy sa však vopred poraďte so svojim lekárom.

"Rôzne typy karcinómov si vyžadujú rôzne typy liečebných postupov. Rovnako záleží na ich poradí, intenzite, či kombinácií."

- MUDr. Miroslava Malejčíková


Navigačná mapa liečbou

1/ http://inovacie.aifp.sk/inovacia/rakovina-prsnika-prevencia-nove-lieky-predlzuju-zivoty/

Život v metastatickom štádiu

Prípady rakoviny sa líšia, nenájdete dva, ktoré by boli identické. Niektorým pacientkam diagnostikujú metastatický karcinóm po mnohých rokoch po tom, čo kedysi nad rakovinou prsníka už raz zvíťazili. Iné pacientky sú v onkologickej ambulancii po prvý raz a hneď ide o štvrté štádium. Všetky príbehy pacientok s metastatickým karcinómom však majú niečo spoločné: strach.

Strach je prirodzený pocit. Nebezpečný je však strach z neznámeho, no dá sa s ním bojovať. Najjednoduchším liekom je mať informácie o liečbe a jej priebehu.  Veľmi pomáha aj možnosť spoznať príbehy ostatných žien a zistiť, že nie ste prvá a rozhodne nie ste sama.

„Život sa nekončí. Štvrté štádium karcinómu prsníka neznamená koniec.“
Viera, 55, Kežmarok

Pracovný život– nové limity

Stručná rada znie: ak sa na to cítite, pracujte. Pripravte sa však na to, že časom choroba pravdepodobne skomplikuje nielen súkromný, ale aj pracovný život. Nech je váš stav akýkoľvek, určite si nájdite čas (ideálne ešte pred začatím chemoterapie) na to, aby ste zistili, na čo máte ako onkologický pacient nárok. Základné informácie môžete hľadať na stránkach sociálnej a zdravotnej poisťovne, odporúčame vám však osobné stretnutie. To, že na vás nevidno príznaky choroby na prvý pohľad neznamená, že nemáte právo na to, čo vám právom patrí. Pýtajte sa, sú tam pre vás.

Pomoc môžu poskytnúť aj pacientske organizácie, v ktorých sa pacienti vzájomne informujú o najnovších právach a povinnostiach. Informácie môžete nájsť aj na stránkach pacientskych organizácií.

Rakovina neznamená koniec, musíte však rátať s tým, že vaša schopnosť práce bude do veľkej miery definovaná vašim zdravotným stavom. Je len a len na vás, či sa rozhodnete o svojej chorobe hovoriť s kolegami – je to vaša vec.

Ak je vaša práca fyzicky alebo psychicky náročná, zvážte, či v nej budete pokračovať, aj keď sa cítite dobre.

Rodina– zdroj podpory

Vašich najbližších pravdepodobne správa o vašom ochorení šokuje, tak ako vás samotnú. Niektorí ľudia sa vedia k informácií o ťažkej diagnóze postaviť čelom hneď, iným to trvá dlhšie. Niektorí si naopak sami nevedia pomôcť. Ak si váš manžel, vaše deti, alebo súrodenci nevedia dať rady, uvedomte si, že je to v prvom rade spôsobené ich láskou k vám.

Možno nebudú hneď vedieť, čo majú robiť, ako sa správať, čo vám povedať . Môže sa dokonca stať, že sa budú báť s vami hovoriť. V prípade, že sa stretnete s podobnými problémami, treba o nich hovoriť. Môžete mať pocit, že to nie je fér a mali by tu byť pre vás. Máte pravdu. Verte, že s podobnými pocitmi možno bojujú aj oni sami.

Skúste im odporučiť, aby si prečítali túto stránku a dozvedeli sa o vašej chorobe viac. Pripravili sme tiež niekoľko rád, ktoré môžu vašim najbližším pomôcť byť vám oporou.

V prípade, že ste sama a rodinu nemáte, skúste sa obrátiť s prosbou o pomoc na priateľov. Veľkou oporou môžu byť pre vás aj členky pacientskych organizácií, ktoré často vedia pochopiť vaše problémy lepšie, ako vaši blízki, jednoducho preto, že ich tiež prežili. V súčasnosti existujú rôzne projekty ako napríklad „Brief koučing“, ktoré sú zamerané práve na svojpomocné riešenie situácie, v ktorej sa pacientky s rakovinou prsníka môžu ocitnúť.

Kvalita života– najdôležitejší aspekt

Život s metastatickým karcinómom nie je jednoduchý. K základnej diagnóze pribúdajú prejavy, za ktoré sú zodpovedné metastázy. Samostatnou kapitolou sú samozrejme vedľajšie účinky liečby, najmä chemoterapie, ktoré dokážu poriadne znepríjemniť život.

Všetky spôsoby liečby metastatického karcinómu smerujú v zásade k jednému a tomu istému cieľu – predĺžiť dobu do progresie, čiže zväčšenia nádoru. V obdobiach pokoja sa každá pacientka cíti inak a má individuálne potreby. Ak sa cítite dobre a máte chuť, skúste nenáročnú fyzickú aktivitu. Prechádzky v prírode či ľahké úrovne jogy, ktoré môžu pomôcť. Existuje mnoho techník, vy si však musíte nájsť tu svoju, ktorá vám najviac vyhovuje, nebojte sa. Máte obavu, čo je bezpečné a čo nie? Pokojne konzultujte so svojím onkológom. On bude vedieť najlepšie, čo je v poriadku a čo je na hranici.

Ak je to možné, neizolujte sa. Nemusíte byť levom salónov a premáhať sa, no ak vám to fyzický stav dovolí, raz za čas by ste sa mali skúsiť cielene stretnúť s priateľmi či kolegami. Možno budete prekvapení, ako vám takéto stretnutia pomôžu.

Hovoríme o tom

Čo musíte vedieť: Metastatické štádium rakoviny prsníka

Video poskytuje pacientom a ich blízkym základné informácie týkajúce sa pokročilej rakoviny prsníka. Jeho cieľom je zjednodušiť pacientkam a ich blízkym hľadanie overených informácií.

Video prináša odpovede na nasledujúce otázky:

 • Čo je to metastatické štádium?
 • Prečo sa o metastatickom štádiu hovorí tak málo?
 • Ako sa takéto pacientky diagnostikujú?
 • Ako sa diagnostikuje štvrté štádium?
 • Ako vyzerá liečba?
 • Čo je cieľom liečby?

Video bolo pripravované v spolupráci s MUDr. Miroslavou Malejčíkovou, klinickou onkologičkou, ktorá pracuje v prsníkovej ambulancii Národného onkologického ústavu v Bratislave.


MUDr. Malejčíková sa špecializuje na problematiku karcinómu prsníka a jeho liečbu v praxi.


Pozerať video

Podporná liečba pokročilej rakoviny prsníka

Video poskytuje pacientom a ich blízkym základné informácie týkajúce sa pokročilej rakoviny prsníka. Jeho cieľom je zjednodušiť pacientkam a ich blízkym hľadanie overených informácií.

Video prináša odpovede na nasledujúce otázky:

 • Čo je to podporná liečba pokročilej rakoviny prsníka?
 • Ako pomáha podporná liečba?
 • Čo nie je podporná liečba?
 • Aké sú bezpečné formy podpornej liečby?
 • Čo prepláca zdravotná poisťovňa?

Video bolo pripravované v spolupráci s MUDr. Miroslavou Malejčíkovou, klinickou onkologičkou, ktorá pracuje v prsníkovej ambulancii Národného onkologického ústavu v Bratislave.


MUDr. Malejčíková sa špecializuje na problematiku karcinómu prsníka a jeho liečbu v praxi.


Pozerať video

Čo nie je podporná liečba pokročilej rakoviny prsníka?

Video poskytuje pacientom a ich blízkym základné informácie týkajúce sa pokročilej rakoviny prsníka. Jeho cieľom je zjednodušiť pacientkam a ich blízkym hľadanie overených informácií.

Video prináša odpovede na nasledujúce otázky:

 • Môže byť alternatívna liečba nebezpečná?
 • Na čo si treba dať pozor pri alternatívnej liečbe?
 • Aké sú neodporúčané formy podpornej liečby?

Video bolo pripravované v spolupráci s MUDr. Miroslavou Malejčíkovou, klinickou onkologičkou, ktorá pracuje v prsníkovej ambulancii Národného onkologického ústavu v Bratislave.


MUDr. Malejčíková sa špecializuje na problematiku karcinómu prsníka a jeho liečbu v praxi.


Pozerať video

Na čo má pacientka s rakovinou prsníka nárok v systéme sociálnej podpory

Video poskytuje pacientom základné informácie týkajúce sa bezplatného sociálneho poradenstva a podpory, ktoré môžu využiť počas svojho ochorenia.

Video pacientkam priblíži, na čo majú nárok v systéme sociálnej podpory:

 • Preukaz zdravotne ťažko postihnutého
 • Finančné príspevky
 • Zdravotné pomôcky
 • Opatrovateľské služby
 • Kúpelné služby

Video bolo pripravené v spolupráci s Ing. Soňou Ďurčovou, ktorá sa dlhodobo venuje sociálnemu poradenstvu.


Pozerať video

Bezplatné sociálne poradenstvo pre pacientky s rakovinou prsníka

Video poskytuje pacientom základné informácie týkajúce sa bezplatného sociálneho poradenstva a podpory, ktoré môžu využiť počas svojho ochorenia.

Video sa venuje otázkam:

 • Čo všetko zahŕňa sociálne poradenstvo a ako pacientkam s rakovinou prsníka môže pomôcť sociálny poradca?
 • Ako spísať odvolanie proti rozhodnutiu úradov?
 • Sociálne poradenstvo cez plnomocenstvo sociálneho poradcu.
 • Sociálne poradenstvo zahŕňa aj finančné poradenstvo.

Video bolo pripravené v spolupráci s Ing. Soňou Ďurčovou, ktorá sa dlhodobo venuje sociálnemu poradenstvu.

Pozerať video

Pomoc psychológa nie je prejavom slabosti. Prečo sa oplatí vyhľadať ho?

Mám rakovinu, neviem čo so mnou bude. Mám vyhľadať psychológa? Týmito otázkami si prešla nejedna pacientka s pokročilou rakovinou prsníka. V mnohých prípadoch sa však pacientky pri predstave vyhľadania psychológa cítia ponížene a zahanbene.

Vo videu nájdete odpovede na dôležité otázky:

 • Prečo je dôležitá psychologická pomoc?
 • V čom spočíva psychologická pomoc?
 • Aké sú prvé chvíle a pocity po diagnostike?
 • Ako sa odrazí uzatváranie do seba na celkovom ochorení?
 • Kedy a ako vyhľadať psychológa?

Video bolo pripravované v spolupráci s Mgr. Luciou Alakšovou, klinickou psychologičkou, ktorá pôsobí v Onkologickom ústave Sv. Alžbety.


"Nie je hanbou ani prejavom slabosti vyhľadať psychologickú pomoc. Vie byť nápomocná a vie zlepšiť kvalitu života nielen pacientok, ale aj rodinných príslušníkov." (Mgr. Lucia Alakšová)


Pozerať video

Kontakt s inými pacientkami je dôležitý

Psychoterapia zohráva veľmi dôležitú úlohu počas celého priebehu ochorenia pacientky.

Niektoré pacientky odmietajú psychologickú pomoc, no je dôležité hovoriť o:

 • V čom pomáha psychoterapia pacientkam?
 • Prečo je počas liečby dôležitý kontakt s inými pacientkami?
 • Ako komunikovať o ochorení s rodinnými príslušníkmi?
 • Akú úlohu zohráva komunikácia medzi manželmi?

Video bolo pripravované v spolupráci s Mgr. Luciou Alakšovou, klinickou psychologičkou, ktorá pôsobí v Onkologickom ústave Sv. Alžbety.


Pozerať video

Ako má rodina komunikovať s pacientkou?

Komunikácia medzi rodinou a pacientkou zohráva veľmi dôležitú úlohu počas celého priebehu ochorenia. Existujú slová, ktoré by počas ochorenia nemali byť vyslovené.

Vo videu nájdete odpovede na otázky:

 • Čo pacientky s rakovinou prsníka nechcú počuť?
 • Ako pôsobia príkazy a zákazy pre pacientky?
 • Aké sú mýty o správnej komunikácii s pacientkami?

Video bolo pripravované v spolupráci s Mgr. Luciou Alakšovou, klinickou psychologičkou, ktorá pôsobí v Onkologickom ústave Sv. Alžbety a v OZ Amazonky.


Pozerať video

Aj partneri pacientok sa potrebujú vyplakať

Partneri niekedy prežívajú onkologické ochorenie manželky alebo partnerky ťažšie, ako ona sama. Otvorená komunikácia prináša veľkú úľavu pre obe strany.

Video ponúka rady pre partnerov pacientok:

 • Čoho sa obávajú partneri po diagnostikovaní ochorenia?
 • Je psychologická podpora vhodná aj pre partnera pacientky?
 • Kedy a ako sa začne vytvárať priepasť medzi partnermi a ako jej predísť?

Video bolo pripravované v spolupráci s Mgr. Luciou Alakšovou, klinickou psychologičkou, ktorá pôsobí v Onkologickom ústave Sv. Alžbety.


Pozerať video

Ako oznámiť deťom, že je mama chorá?

Deti sú veľmi vnímavé a aj v prípade, keď s nimi o ochorení nehovoríme, vnímajú zmeny, ktoré si často vykladajú po svojom. Onkologické ochorenie sa síce týka najmä ženy, no má dopad na celú rodinu.

Vo videu nájdete odpovede na dôležité otázky:

 • Prečo je dôležité deťom povedať pravdu?
 • Čo sa stane v mysliach detí, ak im zatajujeme ochorenie?
 • Ako odkomunikovať ochorenie deťom podľa veku?
 • Čo je dôležité povedať deťom o ochorení?
 • Ako zapojiť dieťa do liečby?

Video bolo pripravované v spolupráci s Mgr. Luciou Alakšovou, klinickou psychologičkou, ktorá pôsobí v Onkologickom ústave Sv. Alžbety.


Pozerať video

Príbeh pacientky Danky

Na Slovensku sa rakovina prsníka týka každej desiatej ženy. Približne 5-6% prvýkrát diagnostikujú priamo v metastatickom štádiu ochorenia.

Pacientka Danka nám vyrozprávala svoj príbeh a:

 • Ako sa vysporiadala s týmto ochorením,
 • Odkiaľ čerpala informácie o priebehu ochorenia,
 • Aký vplyv malo ochorenie na jej zamestnanie a rodinu,
 • V čom jej pomáha byť členkou občianskeho združenia Amazonky

Danka je dôkazom toho, že aj v tomto štádiu ochorenia sa dá žiť kvalitný a plnohodnotný život.


Pozerať video

Akú úlohu zohráva vyvážená strava v živote onkologického pacienta?

Správne vyvážená strava je pre onkologického pacienta veľmi dôležitá. Nielenže umožňuje lepšie zvládnuť onkologickú liečbu ale pacienti sa vďaka nej cítia omnoho lepšie.

Vo videu nájdete odpovede na otázky:

 • Prečo je dôležitá vyvážená strava pre onkologického pacienta?
 • Čo ovplyvňuje stav výživy?
 • Ako sa zistí, že pacient má zlý nutričný stav?
 • Čo je cieľom správneho stravovania?
 • Aké potraviny by mali byť zastúpené v jedálnom lístku?

Video bolo pripravované v spolupráci s Bc. Věrou Andráškovou, nutričnou terapeutkou, ktorá pôsobí na Masarykovom onkologickom ústave v Brne.


Pozerať video

Čo všetko by mal obsahovať jedálny lístok onkologického pacienta?

Pozrite si, čo všetko by mal alebo naopak nemal obsahovať jedálny lístok onkologického pacienta.

Vo videu nájdete odpovede na otázky:

 • Ktoré potraviny obsahujú biologicky kvalitné bielkoviny?
 • Je správne konzumovať mäso a mäsové výrobky?
 • Ako je to s konzumáciou mlieka a mliečnych výrobkov?
 • Môže pacient dočasne konzumovať iba jednostrannú stravu?
 • Pomáha tuk pri nechutenstve počas liečby?
 • Ako správne pripravovať ovocie a zeleninu?
 • Prečo je so stravou vhodné kombinovať cvičenie a pohybové aktivity?

Video bolo pripravované v spolupráci s Bc. Věrou Andráškovou, nutričnou terapeutkou, ktorá pôsobí na Masarykovom onkologickom ústave v Brne.


Pozerať video

Mýty a fakty o stravovacích návykoch onkologického pacienta

Strava a stravovacie návyky patria k najzákladnejším faktorom ovplyvňujúcim kvalitu života onkologických pacientov. Existujú však určité návyky, ktoré nemusia spĺňať očakávaný efekt.

Vo videu nájdete odpovede na otázky:

 • Ako je to s konzumáciou výživových doplnkov?
 • Čo robiť ak bežná strava nestačí?
 • Ako je to s diétami počas liečby?
 • Kde môžu pacientky nájsť informácie o správnej výžive?
 • Čo je vhodné pre onkologické pacientky s rakovinou prsníka?

Video bolo pripravované v spolupráci s Bc. Věrou Andráškovou, nutričnou terapeutkou, ktorá pôsobí na Masarykovom onkologickom ústave v Brne.


Pozerať video

Príbeh pacientky Klaudie

Ročne u nás pribudne viac ako 3000 nových pacientok s rakovinou prsníka. Približne 5-6% žien prvýkrát diagnostikujú priamo v metastatickom štádiu ochorenia.

Jednou z nich je aj Klaudia, ktorá rozpráva o tom:

 • Ako sa dozvedela o ochorení,
 • Aký priebeh mala jej liečba,
 • Odkiaľ čerpala informácie o ochorení a liečbe,
 • Ako jej ochorenie zmenilo život,
 • V čom jej pomáha členstvo v občianskom združení Amazonky,
 • Čo odkazuje ostatným ženám?

Klaudia je dôkazom toho, že aj v tomto štádiu ochorenia sa dá žiť kvalitný a plnohodnotný život.


Pozerať video

Predstavenie občianskeho združenia Amazonky

Občianske združenie Amazonky spája ženy všetkých vekových skupín, ktoré sa liečili alebo liečia na karcinóm prsníka.

Vo videu sa dozviete:

 • Čo sú hlavné úlohy Amazoniek?
 • Kde na Slovensku OZ Amazonky pôsobí?
 • Sú medzi Amazonkami aj ženy v pokročilom štádiu ochorenia?
 • Ako sa môžete s OZ Amazonky spojiť?

Video bolo pripravované v spolupráci s Evou Bacigalovou, zakladateľkou OZ Amazonky.


Pozerať video

Aktivity občianskeho združenia Amazonky a ďalších pacientskych organizácií

Občianske združenie Amazonky spája ženy všetkých vekových skupín, ktoré sa liečili alebo liečia na karcinóm prsníka.

Vo videu sa dozviete:

 • Aké sú aktivity OZ Amazonky?
 • Aké má OZ Amazonky plány do budúcna?
 • Aký je odkaz OZ Amazonky pre pacientky s pokročilou rakovinou prsníka?

Video bolo pripravované v spolupráci s Evou Bacigalovou, zakladateľkou OZ Amazonky.


Pozerať video

Príbeh pacientky Elenky

Na Slovensku sa rakovina prsníka týka každej desiatej ženy, vrátane žien pod 30 rokov.

Do tejto vekovej kategórie spadá aj pacientka Elenka, ktorá vo videu porozpráva svoj príbeh:

 • ako sa vysporiadala s týmto ochorením,
 • odkiaľ čerpala informácie o priebehu ochorenia,
 • čo jej pomohlo zvládnuť situáciu po fyzickej a psychickej stránke,
 • v čom jej pomáha byť členkou občianskeho združenia Amazonky,
 • prečo je dôležitá prevencia.

Elenka je dôkazom toho, že ochorenie rakovina prsníka sa týka aj mladších ročníkov. Napriek zložitosti situácie však dokážu tieto ženy žiť plnohodnotný a kvalitný život.


Pozerať video

Hormonálna liečba rakoviny prsníka

Video poskytuje pacientom a ich blízkym základné informácie týkajúce sa hormonálnej liečby rakoviny prsníka. Jeho cieľom je zjednodušiť pacientkam a ich blízkym hľadanie overených informácií.

Video prináša odpovede na nasledujúce otázky:

 • Čo je to hormonálna liečba rakoviny prsníka?
 • Kedy sa využíva hormonálna liečba?
 • Využíva sa hormonálna liečba aj pri pokročilej rakovine prsníka?
 • Aké sú formy hormonálnej liečby?
 • Aké sú nežiaduce účinky hormonálnej liečby?

Video bolo pripravované v spolupráci s MUDr. Silviou Jurišovou, klinickou onkologičkou, ktorá pracuje v onkologickej ambulancii Národného onkologického ústavu v Bratislave.


Pozerať video

Pomáhame si

OZ Amazonky

www.ozamazonky.sk

HER klub

www.herklub.sk

Ružová Stužka n.f.

www.ruzovastuzka.sk

Turčianske Venuše

www.turcianskevenuse.sk

Zdravá žena

www.zdravazena.sk

Pfizer Luxembourg SARL, o.z. Pribinova 25, 81109 Bratislava, Tel: +421 2 3355 5500, Fax: +421 2 3355 5499, www.pfizer.sk, WEB PP-PFE-SVK-0002. Schválené: máj 2018.    Podmienky použivania

Teraz opúšťate webové stránky www.pokrocilarakovinaprsnika.sk

Teraz opúšťate webové stránky www.pokrocilarakovinaprsnika.sk. Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, prostredníctvom svojej organizačnej zložky PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z. nezodpovedá za Vašu interakciu na týchto odkazovaných stránkach.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.